Avslutningsfest Foto: Lars Ödling och Martin Nilsson