Vad är Slagsta Gille?

 

Slagsta Gille började sin verksamhet under hösten 1979 och blev förening på våren 1980. Slagsta Gille har som målsättning att ägna sig åt folkdans, gammeldans, spelmansmusik, slöjd, dräktsömnad, hembygdsforskning och teater, mm. Gillet står varje år som arrangör för två spelmansstämmor; Vinterstämman i början av året och Sommarstämman på sensommaren.

 

Vår föreningslokal, Grindstugan, har adressen Slagsta Gårdsväg 2 i Slagsta (Botkyrka kommun).

 

Gillet vill lära barn, ungdom och vuxna att dansa, spela och slöjda under god kamratanda där alla trivs tillsammans. Föreningens målsättning är det som håller ihop verksamheten. Slagsta Gille medverkar också med musik och dansuppvisningar i officiella sammanhang både inom och utanför landets gränser. Gillet får bidrag från Botkyrka Kommun.

Vi tillhör även svenska Folkdansringen och  Stockh olms Distrikt.

 

Info Slagsta gille.pdf