Kontakta Slagsta Gille

E-post (till Marianne Berling, sekr): slagstasekr@gmail.com

Brev:

Slagsta Gille

c/o Marianne Berling

Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge


 

 

Telefon:

- sekreterare Marianne Berling:  070-812 01 32

- ordförande Karl Gunnheden: 0738-35 05 04

 

Slagsta gilles Organisationsnummer: 812800-0232

Plusgiro: 38 74 22-9

Bankgiro: 5346-6397
 
 

Kontaktpersoner/sektioner

Sektion

Kontaktperson

 

Hemsidan

Lars Ödling

tel 0705-408 401    e-post: slagstahemsida@gmail.com

BUS

Eva Björklind

tel 0739-660202    e-post: eva.bjorklind@hotmail.com

Dans

Lars-Göran Fröström

tel 070-668 2245    e-post: beran_lg@telia.com

Musik

Margareta Edström

tel 0704-555690    e-post: margareta.edstrom@telia.com

Visgrupp

Gunnel Rudbeck Carlsson

tel 0707-998830    e-post: curt_gunnel@hotmail.com

Vinterstämma

Curt Carlsson

tel 0734-048568    e-post: curt_gunnel@hotmail.com

Sommarstämma

Curt Carlsson

tel 0734-048568    e-post: curt_gunnel@hotmail.com

Dräkt och slöjd

Maud H Norberg

tel 0763-730805    e-post: maud.norberg@glocalnet.net

Hällristningen

Maud H Norberg

tel 0763-730805    e-post: slagstared@hotmail.com

Forskning

Bo Walther

tel 070-2949893  e-post: bosse.walter@gmail.com

     
 

Skriv till oss