Kontakta Slagsta Gille

E-post (till Marianne Berling, sekr): slagstasekr@gmail.com

Brev:

Slagsta Gille

c/o Marianne Berling

Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

 

Fakturor skickas till

E-post (Kassören Jarl Johansson): Jarl@percico.com

Brev:

Slagsta Gille

c/o Jarl Johansson

Isbergs Backe 6

147 63 Uttran

 

 

Telefon:

- Sekreterare Marianne Berling:  070-812 01 32

- Ordförande Göran Frööjd: 0762 64 00 09

 

Slagsta gilles Organisationsnummer: 812800-0232

Plusgiro: 38 74 22-9

Bankgiro: 5346-6397
Swish:     1232020253 (ange alltid vad betalningen gäller)
 
 

Kontaktpersoner/sektioner

Sektion

Kontaktperson

 

Hemsidan

Lars Ödling

tel 0705-408 401   e-post: slagstahemsida@gmail.com

BUS

Eva Björklind

tel 0739-660202    e-post: eva.bjorklind@hotmail.com

Dans

Annika Frööjd

tel 070 400 42 20     e-post: annika.froojd@gmail.com

Musik

Margareta Edström

tel 0704-555690    e-post: margareta.edstrom@telia.com

Visgrupp

Gunnel Rudbeck Carlsson

tel 0707-998830     e-post: curt_gunnel@hotmail.com

Vinterstämma

Curt Carlsson

tel 0734-048568     e-post: curt_gunnel@hotmail.com

Sommarstämma

Curt Carlsson

tel 0734-048568     e-post: curt_gunnel@hotmail.com

Dräkt och slöjd

Maud H Norberg

tel 0763-730805     e-post: maud.norberg@glocalnet.net

Hällristningen

Maud H Norberg

tel 0763-730805     e-post: slagstared@hotmail.com

Forskning

Bo Walther

tel 070-2949893    e-post: bosse.walter@gmail.com

     
 

Skriv till oss

Skriv ditt namn och din E-post, så att vi kan återkomma till dej