Här hittar du aktiviteter för dansare och för musiker, samt Årsplan (aktiviteter för alla medlemmar)

 

Kallelse till årsmöte se: kallelse o föredragningslist årsmöte 2019.pdf

                                                                   Inbjudan samkväm årsmötet 2019.pdf

 

Information till de som anmält deltagande till kurs i Gysinge 13-14 April.

kostnaden 1.100:- .För enkelrum 150:-
extra, skall vara betalt senast 15 mars till Gillets konto pg 38 74 22-9 eller bg
5346-6397 märkt Gysinge och vilka personer det rör. Samling kl 09.30, vi börjar
kl 10.00
kostnaden är 1.100:- per person i dubbelrum.
För enkelrum tillkommer 150:-
som skall vara betalt senast 15 mars till Gillets konto pg 38 74 22-9 eller bg 5346-6397 märkt Gysinge och vilka personer det rör.
Samling kl 09.30, vi börjar kl 10.00
Välkomna önskar danssektionen

 

Alla sektionsledare uppmanas att informera kassören om aktiviterer som kan faktureras.

Dräkt & Slöjd meddelar:

Under våren var det planerat med tre slöjd och dräkttillfällen. 
Den 3 februari var det tyvärr 20 cm nysnö på vägarna, 
så  det var i det närmaste omöjligt att ta sig fram och komma upp till Grindstugan. 
Därför ställdes det tillfället in. 
 
3 mars och nytt datum 17 mars och 7 april  kl 10-14.30 i Grindstugan är ni välkomna.
 
Meddela mig vad du vill göra, så det finns material tillhands. 
Maud H Norberg    
0763 730805