Här hittar du aktiviteter för alla medlemmar samt Årsplan

Alla sektionsledare uppmanas att informera kassören om aktiviterer som kan faktureras.

Inställda evenemang på grunda av corona-viruset
 

Gillet´s planerade 1-dagsresa med båt på Hjälmare kanal den 26/8 är inställd

Det planerade styrelsemötet den 18:e maj är inställt

Det planerade föreningsmötet den 27:e Maj är inställt

 

Gillet's "sista lördags spelning" på Jakobsbergs gård 30/5 är inställd

Bevaka själv om Stockholms spelmansGille har stämman där.

 

Slagsta Gilles 40-Jubileumsfest den 21 mars är inställd

Mer i intern medlemsinfo

 

Måndagsdansen  är inställd hela vårterminen, även avslutningen i Grindstugan. 

 

Torsdagsdansen är inställd resten av terminen, även avslutningen i Grindstugan.

 

Kulturnatten i Botkyrka Kyrka 18/4 är inställd, se:

www.svenskakyrkan.se/botkyrka/nyheter/kulturnatt-i-botkyrka-kyrka-27/4

 

Gemensam Danskvällen  (28 mars) i Hägerstensåsen, är inställd

Internationella Dansens Dag i Kungsträdgården (26 april) är inställd

 

Hjälmardansen 2020 är inställd, se:

https://glanshammar.info/dokument-2020/Inbjudan2020.pdf

 

Trivsel och kulturgruppen's vårpromenad är inställd

Dräkt och Slöjdträffen den 26 april är inställd

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dräkt och Slöjd vårterminen 2020
 
Välkomna att sy, ändra, justera eller skapa dräkt eller andra plagg. 
Skapa smycken eller något annat praktiskt. 
Meddela mig gärna om jag ska ha med något speciellt mönster eller tillbehör.
Maud H Norberg 0763 730805