Här hittar du aktiviteter för alla medlemmar samt Årsplan

Alla sektionsledare uppmanas att informera kassören om aktiviterer som kan faktureras.

Dräkt & Slöjd meddelar:

Höstens sammankomster beror på medlemmars intresse, meddela gärna mig om önskemål.
Behöver du någon hjälp eller stöd kan du också ringa mig.
Som medlem kan du låna någon av Gillets folkdräkter men hör av dej i god tid.
 
Meddela mig vad du vill göra, så det finns material tillhands. 
Maud H Norberg    
0763 730805