Här hittar du aktiviteter för alla medlemmar samt Årsplan

 

 

 

Alla sektionsledare uppmanas att informera kassören om aktiviterer som kan faktureras.

 

 

Nästa Föreningsmöte är bokad på Folkets Hus till den 11 november kl. 19.00 (med coronasittning)