Här hittar du information om Utskick, Styrelsemöten, Intern kontaktlista, Ledarinformation, Gillets folkdräker och Intern medlemsinfo.

 

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad:

Vuxna:  510 kr

Vuxen som är medlem också i annan förening, som är ansluten till Svenska Folkdansringen - Stockholm: 310 kr 

Barn/ungdomar (yngre än 25 år):  265 kr

 

Man kan också bli stödjande vän till Gillet - avgift: 200 kr

 

Betala avgiften på: 

Plusgiro: 38 74 22-9

Bankgiro: 5346-6397

Swish:     1232020253 (ange alltid vad betalningen gäller)

 

 

Slagsta Gilles stadgar

 

Slagsta Gilles nu gällande stadgar antogs vid årsmöte den 7 mars 2015 och föreningsmöte den 6 maj 2015.

Stadgar antagna 2015.pdf

 

 
w
 
eb

Slagsta Gille samarbetar med KULTURENS Bildningsverksamhet. 

 I nformation om KULTURENS hittar du på deras hemsida:   www.kulturens.se/  

Kontaktperson: Robin Lund - 0702 748 485,   robin.lund@kulturens.se

slagstahemsida@gmail.com
grindstugan1
 
lars.odling@gmail.com
hugo2000