Här hittar du information om Utskick, Styrelsemöten, Intern kontaktlista, Ledarinformation, Gillets folkdräker och Intern medlemsinfo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunen rustar Grindstugan utvändigt på eget initativ.
Bosse Wather var där och fotograferade.

Röjning av buskar och träd har gjorts av kommunen.

Göran Fotograferade.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det finns fiol, barnfiol, nyckelharpa, cittra eller dragspel att låna. Ev behövs det någon komplettering, 

därför är det enklast att kontakta oss.

Åke Andersson och Gunnar Nordholm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsavgiften för 2020 är för:

Vuxna:  540 kr

Vuxen som är medlem också i annan förening, som är ansluten till Svenska Folkdansringen - Stockholm: 310 kr 

Barn/ungdomar (yngre än 25 år):  280 kr

 

Man kan också bli stödjande vän till Gillet - avgift: 200 kr

Sista inbetalningsdag är den 31 januari

Betala avgiften på: 

Plusgiro: 38 74 22-9

Bankgiro: 5346-6397

 

Swish:     1232020253 (ange alltid vad betalningen gäller)

 

Slagsta Gilles stadgar

 

Slagsta Gilles nu gällande stadgar antogs vid föreningsmöte den 27/11 2019 och årsmöte den 11/3 2020.

Stadgar 2020 - fastställda på årsmöte 2020.pdf
 

 

 

 
w
 
eb

Slagsta Gille samarbetar med KULTURENS Bildningsverksamhet. 

 I nformation om KULTURENS hittar du på deras hemsida:   www.kulturens.se/  

Kontaktperson: Robin Lund - 0702 748 485,   robin.lund@kulturens.se

 


 


 

slagstahemsida@gmail.com
grindstugan1
 
lars.odling@gmail.com
hugo2000