Här hittar du information om Utskick, Styrelsemöten, Intern kontaktlista, Ledarinformation, Gillets folkdräker och Intern medlemsinfo.

 

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad:

Vuxna:  510 kr

Vuxen som är medlem också i annan förening, som är ansluten till Svenska Folkdansringen - Stockholm: 310 kr 

Barn/ungdomar (yngre än 25 år):  265 kr

 

Man kan också bli stödjande vän till Gillet - avgift: 200 kr

 

Betala avgiften på: 

Plusgiro: 38 74 22-9

Bankgiro: 5346-6397

Swish:     1232020253 (ange alltid vad betalningen gäller)

 

SLAGSTA gille
 
webnode.
slagstahemsida@gmail.com
grindstugan1
 
lars.odling@gmail.com
hugo2000