Sälj/köp

 

_______________________________________________

Det här Sälj/köp torget får användas av medlemmar i Slagsta Gille för att sälja/köpa (eller fråga efter) saker som har en direkt anknytning till den verksamhet Gillet bedriver, exempelvis folkdräkter eller delar till folkdräkter, dansskor eller instrument som används i Gillet. Medlemmen kontaktar i sådant fall hemsidesredaktören (slagstahemsida@gmail.com). Denne bestämmer själv från fall till fall om en sak får läggas in på Sälj/köp torget. Säljaren skall (förutom priset) ange namn, telefonnummer och (helst) bild på det som säljs. Gillet tar inget ansvar för egenskaperna hos de saker som säljs, inte heller för att köparen betalar för sitt köp. ”Annonserna” ligger kvar under tre (3) veckor, och tas därefter bort. En sak får bara läggas in på hemsidan (erbjudas) en (1) gång. Obs, hemsides-redaktören skall meddelas när saken är såld!