Slagsta Gilles styrelse

Styrelsen väljs vid årsmöte, som normalt hålls i mars

Funktion Namn Telefon nummer
Orförande Göran Frööjd 0762-64 00 09
Vice ordförande Eva Björklind 073-966 02 02
Sekreterare Eva Roxström 0704 57 54 56
Kassör Annika Frööjd 070-400 42 20
Ledamot Kjell Svensson 0708-89 18 50
Suppleant Christina Erkas 0739-13 00 65
Suppleant Augusta Persson 076-128 02 56

 

Revisorer och revisorsupleanter:

Revisor         Britta Svensson

Revisor         Hans Olsson

Supleant       Ove Kallstenius

Supleant       Sten Ronge