Styrelse

 

Slagsta Gilles styrelse väljs vid årsmöte, som normalt hålls i mars

 

Ordförande

  Göran Frööjd

 

0762-64 00 09

Sekreterare

  Eva Roxström

 

 0704-575456

Kassör

Jarl Johansson

 

070-755 32 55

Vice ordf

 

 

 

Ledamot

  Karl Gunnheden

 

 0738-35 05 04

Ledamot

Annika Frööjd

 

070 400 42 20

Suppleant

Sven Mattsson 

 

070-608 03 96

Suppleant

  Per Danmo

08-531 70 818

070-631 72 14

 

Revisorer och revisorsupleanter:

Revisor         Britta Svensson

Revisor         Hans Olsson

Supleant       Pia Thorell

Supleant       Anita Tennfors