Styrelse

 

Slagsta Gilles styrelse väljs vid årsmöte, som normalt hålls i mars

 

Ordförande

  Karl Gunnheden

 

 

Sekreterare

  Marianne Berling

 

 070-812 01 32

Kassör

Jarl Johansson

 

070-755 32 55

Vice ordf

  Göran Frööjd

 08-711 99 17

 0762-64 00 09

Ledamot

Stefan Lindén

0158-135 54

070-655 15 52

Ledamot

Jan Wennersten

08-646 5995

070-552 9563

Suppleant

Annika Silwe'n

08-53191048

070-5396243 

Suppleant

  Per Danmo

08-531 70 818

070-631 72 14