Slagsta Gilles styrelse

Styrelsen väljs vid årsmöte, som normalt hålls i mars

Funktion Namn Telefon nummer
Orförande Göran Frööjd 0762-64 00 09
Vice ordförande Eva Björklind 073-966 02 02
Sekreterare Eva Roxström 0704 57 54 56
Kassör Annika Frööjd 070-400 42 20
Ledamot Kjell Svensson 0708-89 18 50
Ledamot Theresa Rita Antas 0
Suppleant Klas Lindqvist 070-530 67 13
Suppleant Per Danmo 070-63 17 214

 

Revisorer och revisorsupleanter:

Revisor         Britta Svensson

Revisor         Hans Olsson

Supleant       Ove Kallstenius

Supleant       Sten Ronge