Styrelse

 

Slagsta Gilles styrelse väljs vid årsmöte, som normalt hålls i mars

 

Ordförande

  Göran Frööjd

 

0762-64 00 09

Sekreterare

  Marianne Berling

 

 070-812 01 32

Kassör

Jarl Johansson

 

070-755 32 55

Vice ordf

  Jan Wennersten

 08-646 5995

070-552 9563

Ledarmot

  Karl Gunnheden

 

 0738-35 05 04

Ledamot

Annika Frööjd

 

070 400 42 20

Suppleant

Tuula Kouhia 

08-530 33 714

 

Suppleant

  Per Danmo

08-531 70 818

070-631 72 14