Försäljning

Slagstaboken ”Slagsta - Skärvor ur Slagstas liv, seder och bruk”

”Skärvor ur Slagstas liv, seder och bruk",som trycktes 2005, är resultatet av den forskning som bedrivits av Slagsta Gilles Forskningssektion. Boken är en historisk tillbakablick över Slagsta Gårds historia. Den skall uppfattas som ett lekmannamässigt sökande efter de rötter som varit grogrunden till det samhälle vi lever i just i dag.

Slagsta Gille tilldelades 2006 Botkyrkas kulturstipendium för boken, med motiveringen ”Skriften utgör en viktig pusselbit i arbetet med att levandegöra kommunens intressanta arbetar- och industrihistoria”. Gillet tilldelades samma år också Vårby Fittja Hembygdsförenings stipendium ur Korpamajafonden för Slagstaboken.

Vill du köpa boken kontakta slagstasekr@gmail.com

Boken kostar 85 kronor för medlemmar och 100 kronor för övriga.