Bli medlem i Slagsta Gille

 

Kontakta Gillet via

e-postslagstasekr@gmail.com

via brev:

Slagsta Gille
c/o Marianne Berling

Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge


Här finns en ansökningsblankett som du kan fylla i och skicka till oss.

Ansökan om medlemskap vuxna.pdf

Stadgar antagna 2015.pdf

 

 

Medlemsavgiften för 2019 är höjd med 30:- p g a att Folkdansringen har höjt sin avgift för 2019 med 20:- och Stockholmsdistriktet höjt sin med 10:-.

Vid årsmötet 2018 beslöts att avgiften för 2019 ska kvarstå på oförändrad nivå med reservation för om Folkdansringen eller distriktet höjer sin avgift. Eftersom Folkdansringen och distriktet höjt sina avgifter så måste Slagsta Gille också höja sin avgift i motsvarande grad, d v s med 30:-.

Vuxna:  540 kr

Vuxen som är medlem också i annan förening, som är ansluten till Svenska Folkdansringen - Stockholm: 310 kr 

Barn/ungdomar (yngre än 25 år):  280 kr

 

Man kan också bli stödjande vän till Gillet - avgift: 200 kr

Sista inbetalningsdag är den 31 januari

Betala avgiften på: 

Plusgiro: 38 74 22-9

Bankgiro: 5346-6397

 

Swish:     1232020253 (ange alltid vad betalningen gäller)Läs mer: https://www.slagstagille.se/medlemsinformation/