Styrelsemöten

 

Styrelsemöten är tänkta att hållas näst sista måndagen i varje månad i Grindstugan klockan 09:30

(om ej annat anges).

 

Styrelsemöten (2019):

  • Måndag den 18 mars kl 10:00
  • Onsdag den 24 April kl 09:30
  • Måndag den 13 maj kl 09:30
  • Tisdag den 11 juni kl 09:30
  • Sommaruppehåll