Styrelsemöten

 

Styrelsemöten är tänkta att hållas 1 gång per månad i Grindstugan

Nästa möte: se Medlemsaktiviteter kalender

där står det SM i GS, betyder StyrelseMöte i GrindStugan.