Styrelsemöten

 

Styrelsemöten är tänkta att hållas näst sista måndagen i varje månad i Grindstugan klockan 10

(om ej annat anges).

 

Styrelsemöten (2018):

  • den 16 aprl kl
  • den 21 maj kl
  • Sommaruppehåll
  • den 20 Augusti
  • den 17 September
  • den 22 Oktober
  • den 19 November
  • Eventuellt den 17 December