Ledararinformation

 

Ledararvoden, Nu med ny förenklad blankett

Ledararvoden betalas fr.o.m. 2005-01-01 ut enligt de ersättningsregler som distribuerats med föreningsmötesprotokollet från den 22 november. Blanketten "Blankettunderlag för arvode" skall ifyllas efter varje terminsslut och skickas till kassören senast det datum som anges i Slagsta Gilles årsplan. Inkommer blanketten senare sker ingen utbetalning förrän efter nästa termin. Arvodena kommer att utbetalas via Svenska Folkdansringen, som också ombesörjer skatteavdrag och redovisning till skattemyndighet. Blankettunderlag för arvode mall.xls

Klicka på länken och ladda hem filen,

ändra sedan filen på din dator och skicka till kassören.

 

 Samarbete med studieförbundet KULTURENS Bildningsverksamhet

Här är rutinerna.

Kulturens, rutiner.docx

Slagsta Gille samarbetar sedan 2016 med studieförbundet ”Kulturens” Vi kan få bidrag från Kulturens utifrån tre verksamhetsformer:

 

1.  Studiecirkel

     Här inrapporteras vår kärnverksamhet i våra olika grupper kring dans, musik, slöjd. Använd blankett ”Föranmälan cirkel/annan folkbildning” samt blankett ”Arbetsplan”. Arbetsplanen kan skickas in senare.

 

2.  Kulturprogram

     Här inrapporteras spelningar och dansuppvisningar för publik samt caféer och stämmor. Använd blankett ”Föranmälan av kulturprogram”. Ingen arbetsplan, däremot ska affisch el dyl bifogas. Om vi inte har affisch, vilket vi oftast inte har, räcker det med att bifoga det lilla orangefärgade bladet om vår verksamhet. Bladet ligger som bilaga ”Info om Slagsta Gille” under denna ledarinformation. Bladet (eller affisch) måste vara med i föranmälan.

 

3.  Annan folkbildning

     Här inrapporteras interna kurser, guidade turer och även lekledningar. Använd blankett ”Föranmälan cirkel/annan folkbildning” samt blankett ”Arbetsplan”, samma som p. 1. Arbetsplanen kan skickas in senare.

 

Kring rapporteringen inom dessa tre verksamhetsformer finns naturligtvis en hel del regler. En presentation och även alla blanketter enligt ovan finns om ni klickar enligt nedan:

 

        www.kulturens.se

       Om Kulturens

       Ladda ner

 

Klicka på blanketterna i Word-format så går det att skriva direkt i blanketterna och sedan maila in dem till Kulturens, mailadress står på blanketten högst upp till höger. Utan föranmälan, inga pengar. På samma ställe på deras hemsida, under dessa blanketter, finns också presentationen ”Kulturens ledarintroduktion”, läs igenom den.

 

I alla föranmälningar ska man fylla i deltagarnamn, vilket är lite av en gissningslek. Detta korrigeras när blanketterna kommer i retur, på mail, till ansvarig person = konstnärlig ledare. I slutet av terminen anländer frankerat kuvert till ledaren. Det används för att skicka in den underskrivna, slutliga rapporteringen. Kulturens kräver en fysisk underskrift, alltså inte mail, inte scanning.

 

Förtydligande för ifyllande av arbetsplanen

    ”Vi arbetar …”            Beskriv lite mer vad studiecirkeln/fortbildningsverksamheten avser, 

                                                    t.ex. utveckling – förkovran etc.                 Undvik ord om träning.

 

  ”Material”                   Eget