Ledararinformation

 

Ledararvoden, Nu med ny förenklad blankett

Ledararvoden betalas fr.o.m. 2005-01-01 ut enligt de ersättningsregler som distribuerats med föreningsmötesprotokollet från den 22 november. Blanketten "Blankettunderlag för arvode" skall ifyllas efter varje terminsslut och skickas till kassören senast det datum som anges i Slagsta Gilles årsplan. Inkommer blanketten senare sker ingen utbetalning förrän efter nästa termin. Arvodena kommer att utbetalas via Svenska Folkdansringen, som också ombesörjer skatteavdrag och redovisning till skattemyndighet. Blankettunderlag för arvode mall.xls

Klicka på länken och ladda hem filen,

ändra sedan filen på din dator och skicka till kassören.

 

 Samarbete med studieförbundet KULTURENS Bildningsverksamhet

Slagsta Gille samarbetar sedan 2016 med studieförbundet ”Kulturens” Vi kan få bidrag från Kulturens utifrån tre verksamhetsformer:

 

1.  Studiecirkel

     Här inrapporteras vår kärnverksamhet i våra olika grupper kring dans, musik, slöjd.

 

2.  Kulturprogram

     Här inrapporteras spelningar och dansuppvisningar för publik samt caféer och stämmor.

 

3.  Annan folkbildning

     Här inrapporteras interna kurser, guidade turer och även lekledningar.

 

Kring rapporteringen inom dessa tre verksamhetsformer finns naturligtvis en hel del regler.