Ledararinformation

 

Ledararvoden, Nu med ny förenklad blankett

Ledararvoden betalas fr.o.m. 2005-01-01 ut enligt de ersättningsregler som distribuerats med föreningsmötesprotokollet från den 22 november. Blanketten "Blankettunderlag för arvode" skall ifyllas efter varje terminsslut och skickas till kassören senast det datum som anges i Slagsta Gilles årsplan. Inkommer blanketten senare sker ingen utbetalning förrän efter nästa termin. Arvodena kommer att utbetalas via Svenska Folkdansringen, som också ombesörjer skatteavdrag och redovisning till skattemyndighet. Blankettunderlag för arvode mall.xls

Klicka på länken och ladda hem filen,

ändra sedan filen på din dator och skicka till kassören.

 

 

 

 

Om du gör en affich och behöver Studieförbundet Bilda's logotyp finns den att hämta på

länk till  bilda's hemsidan med nedladdningsbara logotyper:   Logotyp | Studieförbundet Bilda