Utskick

All information i föreningen publiceras på hemsidan eller med e-post.
De medlemmar som inte har e-post erhåller informationen via vanlig post.
All information skickas ut enligt ovan, när den finns klar.
Alltså tillämpar vi inte några fasta datum för informationsspridning.
 
Protokoll/anteckningar från styrelsen och sektionernas möten skickas till web-ansvarig
för publicering på hemsidan.
 
När vår tidning Hällristningen finns klar, så kan den hämtas antingen i Grindstugan
eller i Hallunda Folkets Hus vid föreningens båda danstillfällen.
Tidningen publiceras även i färg på hemsidan.
 
Formella kallelser styrs av våra stadgar.
Speciella händelser hanteras från fall till fall.
 
Ta för vana att ofta titta på vår hemsida.

FÖRTECKNING över GILLETS interna INFORMATION.pdf I den mån aktiviteten kommer hållas