GDPR

Slagsta Gilles verksamhet bestäms av Gillets stadgar och av de regler och anvisningar som beslutas i enlighet med dessa. Gillets medlemmar antecknas med namn, personnummer, adress, mailadress och telefonnummer i ett internt medlemsregister, i Svenska Folkdansringens medlemsregister samt till det studieförbund vi samarbetar med. På Gillets hemsida, den del som kräver inloggning, finns en medlemsmatrikel med uppgifterna, dock utan personnummer, som alla medlemmar kan ta del av. På den öppna hemsidan publiceras texter och bilder samt i vår egen tidning Hällristningen.