Årsplan

 

Årsplan för 2020 kalender-2020-nov-dec-version2020-11-14.pdf

   

Årsplan för 2021 kalender-2021-version2020-10-26.pdf

 

Se även Folkdansringen Stocholms kalender:

https://www.folkdansringen-stockholm.se/medlemsinfo/kalendarium/